Умови надання послуг сервісом Frisbee

Загальні положення
Нижче викладені характеристики послуги надання кредиту сервісом Frisbee. Інформація містить загальні умови кредитування і не є пропозицією щодо надання цих послуг.

Пропоновані індивідуальні умови будуть залежати від кредитоспроможності споживача і будуть повідомлятися йому до моменту укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту.

Загальна інформація

 • Мета отримання кредиту – придбання товарів і послуг на сайтах партнерів Frisbee.
 • Право користування послугою мають громадяни України від 19 до 65 років.
 • Мінімальна сума кредитування становить 800 грн, максимальна сума кредитування – 40 000 грн.
 • Термін кредитування. Споживач обирає самостійно термін використання кредиту. Це може бути план «Протягом 45 днів» строком на 45 днів або план «Частинами за 3 місяці» строком на 90 днів. Кожен із них діє в рамках договору непоновлюваної кредитної лінії, що укладається строком на 3 роки.
 • Процентна ставка. За планом «Протягом 45 днів» процентна ставка становить від 3,65 до 155,0 відсотків річних по кожному окремому траншу і від 3,65 до 979,1 відсотка річних за договором. Якщо ж споживач обирає план «Частинами за 3 місяці», процентна ставка становить від 3,65 до 155,0 відсотка річних по кожному окремому траншу і від 3,65 до 863,3 відсотка річних за договором.
 • Тип процентної ставки – фіксована, фактична кількість календарних днів користування кредитом із дня надання кредиту споживачеві до строку повернення кредиту, зазначеного в договорі та/або додаткових угодах до нього включно. Ставка змінюється за письмовою згодою споживача шляхом підписання відповідної додаткової угоди.
 • Реальна річна процентна ставка. За планом «Протягом 45 днів» річна процентна ставка становить від 3,65 до 155,0 відсотків річних по кожному окремому траншу і від 3,65 до 979,1 відсотка річних за договором. За планом «Частинами за 3 місяці» процентна ставка становить від 3,65 до 155,0 відсотків річних по кожному окремому траншу і від 3,65 до 863,3 відсотка річних за договором.
 • Форма кредитування. Кредит надається споживачеві у безготівковій формі (за дорученням споживача у визначеному договором розмірі на зазначені реквізити з метою оплати замовлених споживачем товарів і послуг).
 • Термін дії договору автоматично не подовжується.

Приблизна вартість кредиту
Всі витрати споживача складаються з витрат на сплату відсотків за використання кредиту.

 • За планом «Протягом 45 днів» мінімальні витрати при користуванні кредитом 45 днів за траншем 800 грн становлять 3,6 грн, максимальні витрати за траншем 40 000 грн становлять 7 643,84 грн.
 • За планом «Частинами за 3 місяці» мінімальні витрати при користуванні кредитом 90 днів за траншем 800 грн становлять 7,2 грн, максимальні витрати за траншем 40 000 грн становлять 15 287,67 грн.
 • Орієнтовна загальна вартість кредиту за планом «Протягом 45 днів» за весь термін використання кредиту становить від 803,6 грн до 47 643,84 грн.
 • Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за планом «Частинами за 3 місяці» за весь термін користування становить від 807,2 грн до 55 287,67 грн.

Умови повернення споживчого кредиту

 • За планом «Протягом 45 днів» кредит потрібно погасити одноразово в кінці дії траншу.
 • За планом «Частинами за 3 місяці» потрібно кожні 30 днів протягом 3 місяців вносити платіж за кредитом.

Нарахування платежів за користування кредитом

 • За планом «Протягом 45 днів» платіж за користування кредитом нараховується одноразово в кінці дії траншу.
 • За планом «Частинами за 3 місяці» платежі за користування кредитом нараховуються кожні 30 днів протягом 3 місяців.

Погашення кредиту та внесення платежів за користування послугою здійснюється згідно з графіком платежів, який є невід’ємною частиною договору позики та розміщується в особистому кабінеті споживача.

Можливі наслідки в разі невиконання перерахованих вище умов

 • Споживач несе відповідальність за порушення умов договору згідно з чинним законодавством України та договором. У разі прострочення строку погашення кредиту, споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми простроченого платежу.
 • Пеня нараховується протягом строку та в розмірі, передбаченому чинним законодавством.
 • Сервіс Frisbee має право у визначених договором випадках вимагати дострокове погашення кредиту та відшкодування шкоди, заподіяної йому порушенням зобов’язання.
 • Також сервіс Frisbee зобов’язаний вносити інформацію в кредитне бюро, формувати негативну кредитну історію, що вплине на прийняття рішень про надання кредиту в майбутньому.

Права споживача
До моменту укладення договору

Споживач має право:

 • отримувати від сервісу Frisbee пояснення для оцінки договору з урахуванням своїх потреб і фінансового стану;
 • на свою вимогу безкоштовно отримувати копії проєкту договору в електронному вигляді;
 • звертатися до фінансової установи для ознайомлення з інформацією, на підставі якої оцінюється кредитоспроможність споживача, включаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій.

Після укладення договору

 • Споживач після укладення договору має право протягом 14-ти календарних днів відмовитися від послуги кредитування.
 • Обов’язкова умова укладення договору – це згода споживача на доступ до інформації про його кредитну історію, згода на її збір, зберігання, використання і поширення через бюро кредитних історій, внесення до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

Звернення споживача і терміни розгляду
У Frisbee

Контакти для звернення в сервіс Frisbee вказані в рядках 2, 4-7 таблиці додатку 2 або на сторінці контактів.

Звернення розглядається не довше, ніж один місяць. Загальний строк розгляду звернення при його подовженні не повинен перевищувати 45 календарних днів.

У Національний банк України

Контакти для звернення в НБУ розміщені в розділі «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Звернення розглядається не довше, ніж один місяць. Загальний строк розгляду звернення при його подовженні не повинен перевищувати 45 календарних днів.

До суду

Споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.